Η επιλογή Πελάτη/Προμηθευτή γίνεται και χωρίς το ποντίκι


‘Όταν ο κέρσορας είναι πάνω στο πεδίο ΑΦΜ/ΦΠΑ, όπως είδαμε, με το πλήκτρο F4 ανοίγετε τη φόρμα επιλογής Πελατών/Προμηθευτών. Η επιλογή (εικόνα 55.2) μπορεί να γίνει και μόνο με το πληκτρολόγιο, με τα βελάκια άνω/κάτω [1] και μετά πατώντας το πλήκτρο ENTER [2] .


εικόνα 55.2