Εισαγωγή και οριστικοποίηση παραστατικών με τα «Insert» και «F9»


Όπως έχουμε επανειλημμένα επισημάνει, η εισαγωγή των παραστατικών είναι ταχύτερη όταν γίνεται με τη χρήση του πληκτρολογίου. Γι’ αυτό προβλέφθηκαν τα εξής (εικόνα 55.1):

  • Από οποιοδήποτε σημείο του παραστατικού και αν βρίσκεστε, μπορείτε, αντί να κάνετε κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή», να πατήσετε το πλήκτρο «Insert». Το ίδιο ισχύει όταν κάνετε διορθώσεις, οπότε το κουμπί εμφανίζεται με το όνομα «Ενημέρωση Εισαγωγής».
  • Ομοίως, αντί να κάνετε κλικ στο κουμπί «Οριστικοποίηση Παραστατικού», μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο F9.


εικόνα 55.1