Το πεδίο αριθμός παραστατικού δεν είναι υποχρεωτικό


Η συμπλήρωση του πεδίου «Αρ. Παραστατικού» (εικόνα 56.1) είναι προαιρετική, επειδή ενδέχεται να μην υπάρχει αριθμός παραστατικού (π.χ. στη Μισθοδοσία).


εικόνα 56.1