Μέγιστος αριθμός παραστατικού


Ο μεγαλύτερος υποστηριζόμενος αριθμός παραστατικού είναι: 9.223.372.036.854.775.807

Τι είπατε; Αδύνατον να τον ξεπεράσετε;

Και όμως, συνέβη τουλάχιστον 2 φορές!!!