065. Διαχείριση του ΦΠΑ στο βιβλίο των Εσόδων

>>>  Διόρθωση ΦΠΑ παραστατικού

>>>  Εμφάνιση μηνύματος σε περίπτωση λάθους στο ποσοστό του ΦΠΑ

>>>  Οντότητα ενταγμένη στο καθεστώς του άρθρου 39Β

>>>  Όταν το ΦΠΑ του παραστατικού είναι μηδέν (0%)

>>>  Ορισμός προεπιλεγμένης κατηγορίας Εσόδων για ΦΠΑ 0%

>>>  Παράδειγμα εισαγωγής παραστατικού με 0% ΦΠΑ

>>>  Παραστατικά των οποίων το ΦΠΑ δεν εκπίπτει