Όταν το ΦΠΑ του παραστατικού είναι μηδέν (0%) (Έσοδα)

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει καταβολή ΦΠΑ (δηλαδή όταν το ΦΠΑ είναι 0%), μόλις εγκαταλείψετε το πεδίο «ΦΠΑ %», θα σας ζητηθεί να διευκρινίσετε σε ποια κατηγορία με ΦΠΑ 0%, εντάσσεται το παραστατικό, σύμφωνα με το έντυπο Φ2. Ας το δούμε πως γίνεται αυτό στην πράξη. Οι εικόνες αυτής της παραγράφου προέρχονται από την οντότητα «ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ».

Επιλέγουμε, με διπλό κλικ, ένα παραστατικό (εικόνα 65.5). Το παραστατικό μεταφέρθηκε στην περιοχή του Data Entry. Στον πίνακα με τις εισαγωγές κάνουμε διπλό κλικ στη μοναδική εγγραφή που υπάρχει.


εικόνα 65.5


  • Τα πεδία του Data Entry, συμπληρώθηκαν με τα στοιχεία του παραστατικού. Μετά, διαγράφουμε τα περιεχόμενα του πεδίου ΦΠΑ%, και αλλάζουμε την τιμή σε 0%. Θα εμφανιστεί η φόρμα αιτιολόγησης του μηδενικού ΦΠΑ, εικόνα 65.6.


εικόνα 65.6


Επιλέγουμε, σε ποια από τις 5 περιπτώσεις του εντύπου Φ2, εντάσσεται το συγκεκριμένο παραστατικό. Μετά η φόρμα κλείνει αυτόματα. Αν τυχόν είχαμε βάλει, κατά λάθος, το 0% στο ΦΠΑ, κάνουμε κλικ στο «ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ 0% ΦΠΑ».

Στην περίπτωση μας πατάμε το πλήκτρο «1» στο πληκτρολόγιο, ή, εναλλακτικά, με το ποντίκι κάνουμε διπλό κλικ στο «Λοιπές Εκροές Χωρίς ΦΠΑ». Μετά συνεχίζουμε κανονικά τη διαδικασία εισαγωγής του παραστατικού. Το αιτιολογικό για το 0%, αναγράφεται στη φόρμα με τα στοιχεία των κινήσεων όπως φαίνεται στην εικόνα 65.7.

  • Κάνοντας κλικ επάνω στο αιτιολογικό του μηδενικού ΦΠΑ (εικόνα 65.7), εμφανίζεται ξανά η εικόνα 65.6, για να αλλάξουμε την επιλογή.


εικόνα 65.7


Υπενθύμιση: Ο τρόπος προστασίας των αριθμητικών δεδομένων που έχουν εισαχθεί

Για να εξασφαλιστεί ότι τα αριθμητικά δεδομένα ενός παραστατικού, δεν μπορούν να αλλαχθούν από ένα λάθος πληκτρολόγησης, έχει προβλεφθεί, μετά την εισαγωγή της τιμής του πεδίου, η τιμή αυτή να μην μπορεί να αλλαχθεί, αν η υφιστάμενη τιμή δεν διαγραφεί πλήρως, βλέπε στο κεφάλαιο_51, την παράγραφο «Διόρθωση τιμής σε αριθμητικό πεδίο (για αποφυγή λαθών)».