Ορισμός προεπιλεγμένης κατηγορίας Εσόδων για ΦΠΑ 0%

Αν σε μία οντότητα, έχουμε πάντοτε την ίδια επιλογή στην κατηγορία του εσόδου, όταν το ΦΠΑ είναι 0%, μπορούμε να αποφύγουμε την αιτιολόγηση με την εικόνα 65.6.

Από το «ΕργαλείαΕπιλογές Εισόδου Φ2 για 0% ΦΠΑ» (εικόνα 65.8), μπορεί να γίνει «Ορισμός Προεπιλογής» (εικόνα 65.9). Και αν τύχει να μην ισχύει η προεπιλογή σε κάποια περίπτωση, μπορούμε να κάνουμε διόρθωση όπως στην εικόνα 65.7.

Αυτή η προεπιλογή ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη οντότητα.


εικόνα 65.8


εικόνα 65.9


Μετά τον ορισμό της προεπιλογής, ενεργοποιείται το πλήκτρο «Ακύρωση Σύνδεσης», όπως βλέπουμε στην εικόνα 65.10, το οποίο στην εικόνα 65.9 ήταν ανενεργό. Κάνοντας κλικ σε αυτό ακυρώνεται ο ορισμός προεπιλογής.


εικόνα 65.10