Παράδειγμα εισαγωγής παραστατικού με 0% ΦΠΑ

Το παραστατικό που θέλουμε να εισάγουμε έστω ότι περιέχει τα εξής στοιχεία:


(Στοιχεία εταιρείας)                        | Ημ/νία: 45-11-2016 |Σειρά: Α  |Αριθμός: 0011

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΠΕΛΑΤΗΣ:        Ο.Α.Ε.Δ.                                Α.Φ.Μ.:  677279329        Δ.Ο.Υ.:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΑΞΙΑ

1

(Επιδότηση ΟΑΕΔ – 1 άτομο)

Ημέρα

75

18,00

1350,00


Αφορά: Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2014


ΣΥΝΟΛΟ

1350,00


ΦΠΑ

0,00


ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ

1350,00


Η διαδικασία συμπλήρωσης, έχει ως εξής:

(1) Συμπλήρωση ΑΦΜ

 • Εισάγετε: 999999999 <ENTER> (δεν μας ενδιαφέρει το ΑΦΜ)

(2) Ημερομηνία

 • Εισάγετε: 30 11 2016 <ENTER> (δηλαδή 30/11/2016)

(3) Αιτιολογία

 • Εισάγετε:  Επιδότηση ΟΑΕΔ

(4) Είδος Παραστατικού

 • Εισάγετε: ΑΠΟΔ <ENTER>

(5) Αριθμός Παραστατικού

 • Εισάγετε: 11 <ENTER>

(6) Σειρά-Τρόπος Πληρωμής-Σχόλια

 • Εισάγετε σε όλα: <ENTER>

(7) ΦΠΑ %

 • Εισάγετε: 0 <ENTER>

(8) Οθόνη επιλογής της κατηγορίας εσόδου με 0% ΦΠΑ

 • Εισάγετε: 4  (με το πληκτρολόγιο)

(9) Καθαρά

 • Στο καθαρό ποσό εισάγετε: 1350 <ENTER> (με το F3 ανοίγει η αριθμομηχανή)

(10) Μικτό Ποσό

 • <ENTER>

(11) Είδος

 • Επιλέξτε «Επιδότηση» ( , ή το ποντίκι), μετά ENTER ή  ή  Tab

(12) Εισαγωγή

 • <ENTER>

(13) Οριστικοποίηση Παραστατικού

 • Πατήστε F9 ή κάντε κλικ στο «Οριστικοποίηση Παραστατικού»