Παράδειγμα εισαγωγής παραστατικού με 0% ΦΠΑ

Το παραστατικό που θέλουμε να εισάγουμε έστω ότι περιέχει τα εξής στοιχεία:


(Στοιχεία εταιρείας)                        | Ημ/νία: 45-11-2016 |Σειρά: Α  |Αριθμός: 0011

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΠΕΛΑΤΗΣ:        Ο.Α.Ε.Δ.                                Α.Φ.Μ.:  677279329        Δ.Ο.Υ.:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΑΞΙΑ

1

(Επιδότηση ΟΑΕΔ – 1 άτομο)

Ημέρα

75

18,00

1350,00


Αφορά: Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2014


ΣΥΝΟΛΟ

1350,00


ΦΠΑ

0,00


ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ

1350,00


Η διαδικασία συμπλήρωσης, έχει ως εξής:

 1. Συμπλήρωση ΑΦΜ
 • Εισάγετε: 999999999 <ENTER> (δεν μας ενδιαφέρει το ΑΦΜ)
 1. Ημερομηνία
 • Εισάγετε: 30 11 2016 <ENTER> (δηλαδή 30/11/2016)
 1. Αιτιολογία
 • Εισάγετε:  Επιδότηση ΟΑΕΔ
 1. Είδος Παραστατικού
 • Εισάγετε: ΑΠΟΔ <ENTER>
 1. Αριθμός Παραστατικού
 • Εισάγετε: 11 <ENTER>
 1. Σειρά-Τρόπος Πληρωμής-Σχόλια
 • Εισάγετε σε όλα: <ENTER>
 1. ΦΠΑ %
 • Εισάγετε: 0 <ENTER>
 1. Οθόνη επιλογής της κατηγορίας εσόδου με 0% ΦΠΑ
 • Εισάγετε: 4  (με το πληκτρολόγιο)
 1. Καθαρά
 • Στο καθαρό ποσό εισάγετε: 1350 <ENTER> (με το F3 ανοίγει η αριθμομηχανή)
 1. Μικτό Ποσό
 • <ENTER>
 1. Είδος
 • Επιλέξτε «Επιδότηση» (με τα ↑ ↓, ή το ποντίκι), και μετά <ENTER> ή  ή Tab
 1. Εισαγωγή
 • <ENTER>
 1. Οριστικοποίηση Παραστατικού
 • Πατήστε F9 ή κάντε κλικ στο «Οριστικοποίηση Παραστατικού»