Εμφάνιση μηνύματος σε περίπτωση λάθους στο ποσοστό του ΦΠΑ

Έστω ότι κάνατε λάθος στον ΦΠΑ και πληκτρολογήσατε μία τιμή που δεν ισχύει, π.χ. στην εικόνα 65.3, έγινε αναγραμματισμός και αντί 24 γράψατε 42. Θα εμφανιστεί το μήνυμα λάθους και θα πρέπει να επιλέξτε «Όχι» για να τη διορθώσετε.  Αν όμως πρόκειται για σωστή τιμή, θα επιλέξετε «Ναι» για να γίνει δεκτή, αλλά αυτή δεν εισέρχεται αυτόματα στο Φ2. 

Η δυνατότητα αυτή είναι χρήσιμη στη σπάνια περίπτωση που εισάγετε συντελεστή ΦΠΑ που δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Επειδή αυτός ο συντελεστής δεν προβλέπεται στο έντυπο Φ2, το ποσό του ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται στα λοιπά προστιθέμενα ή αφαιρούμενα ποσά. Για το ποσό όμως πάνω στο οποίο επιβλήθηκε αυτό το ΦΠΑ, δεν υπάρχει πρόβλεψη σε κάποιο πεδίο του Φ2,  οπότε δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθεί αυτόματα στο έντυπο Φ2.


εικόνα 65.3