Διόρθωση ΦΠΑ παραστατικού


Το παραστατικό ΔΑΤ/1085, στο κεντρικό τμήμα της οθόνης, είναι με πορτοκαλί χρώμα. Αυτό υποδεικνύει ότι υπάρχει ένα ασήμαντο σφάλμα, μέχρι 2 λεπτά (εικόνα 65.1). Τι συμβαίνει;


εικόνα 65.1


Ο ΦΠΑ του τιμολογίου ήταν 437,09 € αντί 437,10 €. Αυτό μπορούμε να το δούμε και από την επιλογή: «Ανάλυση ΕιδώνΑνάλυση ΦΠΑ Παραστατικών» κάνοντας μετά κλικ στο κουμπί «Ανάλυση Όλων των Παραστατικών». Μπορούμε, να εισάγουμε στον πίνακα των εσόδων, το ΦΠΑ του τιμολογίου, αντί του ΦΠΑ που αντιστοιχεί ως εξής:

  • Κάνουμε διπλό κλικ στο παραστατικό για να εμφανιστεί στην περιοχή του Data Entry ( εικόνα 65.2).


 εικόνα 65.2


  • Στο μικρό πίνακα, κάνουμε διπλό κλικ στην εισαγωγή με το μεγαλύτερο ποσό (στην προκειμένη περίπτωση στην πρώτη εισαγωγή με ΦΠΑ 24%).
  • Τοποθετούμε τον κέρσορα, με το ποντίκι,  στο πεδίο «Άλλο».
  • Γράφουμε 296,93 (επειδή διαφορά είναι ένα λεπτό).
  • Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Ενημέρωση Εισαγωγής»
  • Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Οριστικοποίηση Παραστατικού».

Η εγγραφή έγινε πράσινη και στη στήλη του ΦΠΑ αναγράφεται 296,93. Για περισσότερα βλέπε «Αποχρωματισμός Παραστατικών Εσόδων»_στο_κεφάλαιο_70.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όταν εισάγετε κάποια  τιμή στο πεδίο «Άλλο», στα βιβλία Εσόδων, εισάγεται αυτή η τιμή και αγνοείται η τιμή του ΦΠΑ που αναλογεί. Δεν είναι απαραίτητο να είναι ενεργοποιημένο το πεδίο «ΦΠΑ Παραστατ.», για να χρησιμοποιήσετε το πεδίο «Άλλο», αλλά δεν θα λειτουργούν οι χρωματικές ενδείξεις και θα πρέπει να εντοπίζετε τα λάθη μόνοι σας.