‘’Αποχρωματισμός’’ Παραστατικών Εσόδων (διόρθωση λαθών)

Όταν πατάμε το F9, ή με το ποντίκι στο πλήκτρο «Οριστικοποίηση Παραστατικού», το παραστατικό μεταφέρεται στο κεντρικό τμήμα της οθόνης, όπου βρίσκονται οι εγγραφές.

Όταν η εγγραφή είναι με πράσινο χρώμα σημαίνει ότι είναι ορθή ως προς το ΦΠΑ. Αν το παραστατικό χρωματιστεί με διαφορετικό χρώμα, τότε σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο λάθος.

Τα λάθη μπορεί να οφείλονται σε:

  • Λάθος πληκτρολόγηση του ποσού του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή του παραστατικού
  • Λάθος στο ίδιο το τιμολόγιο, συχνά οφειλόμενο στη στρογγυλοποίηση