Οι χρωματικές ενδείξεις

Για να μπορούν εμφανιστούν και άλλα χρώματα εκτός από το πράσινο, πρέπει, κατά την εισαγωγή των παραστατικών, να είναι ενεργοποιημένο το πεδίο «ΦΠΑ Παραστατ.». Για να δείτε το μέγεθος του σφάλματος που υποδεικνύει η κάθε διαφορετική χρωματική ένδειξη, κάνετε κλικ στην επιλογή του menu «Χρωματικές Ενδείξεις…» (εικόνα 70.1). 


εικόνα 70.1


Αν η χρωματική ένδειξη είναι πορτοκαλί, τότε πρόκειται για μία ασήμαντη διαφορά που δεν υπερβαίνει τα 0,02 €. Αλλιώς θα πρέπει να ελέγξετε τι συμβαίνει με το παραστατικό.