Εντοπισμός λάθους κατά την εισαγωγή του παραστατικού / Διόρθωση

Αν διαπιστωθεί λάθος, μπορούμε να δούμε αν οφείλεται σε λάθος εισαγωγής των στοιχείων του παραστατικού, επιλέγοντας «ΑνάλυσηΔιαφορές ΦΠΑ Παραστατικών» (εικόνα 70.2).


εικόνα 70.2


Στη φόρμα που θα εμφανιστεί (εικόνα 70.3), κάνουμε κλικ στο κουμπί «Ανάλυση Όλων των Παραστατικών".


 

εικόνα 70.3


Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε μόνο παραστατικά χωρίς σοβαρό λάθος (τα παραστατικά είναι με πράσινο χρώμα ή με πορτοκαλί). Θα προκύψει η σχετική αναφορά (εικόνα 70.4), την οποία, αν θέλουμε, μπορούμε να την εκτυπώσουμε.


εικόνα 70.4


Ας δούμε τι συμβαίνει, δημιουργώντας πρώτα ένα σημαντικό λάθος, ως εξής:

  • Κλείνουμε την παραπάνω φόρμα, επιστρέφουμε στη φόρμα των Εσόδων.
  • Κάνουμε διπλό κλικ στο πορτοκαλί παραστατικό της Εταιρείας «Θ» (εικόνα 70.2) για να εμφανιστεί στην περιοχή του Data Entry (εικόνα 70.5).
  • Τοποθετούμε τον κέρσορα στο πεδίο «ΦΠΑ παραστατ.» και διαγράφουμε τα περιεχόμενα του (εικόνα 70.5).


Υπενθύμιση: Ο τρόπος προστασίας των αριθμητικών δεδομένων που έχουν εισαχθεί

Για να εξασφαλιστεί ότι τα αριθμητικά δεδομένα, δεν μπορούν να αλλαχθούν με από τυχαίο λάθος πληκτρολόγησης, η τιμή ενός πεδίου δεν μπορεί να αλλαχθεί, αν η υφιστάμενη τιμή δεν διαγραφεί πλήρως, βλέπε κεφάλαιο_51_ Διόρθωση τιμής σε αριθμητικό πεδίο (για αποφυγή λαθών).


  • Γράφουμε 450 (υποτίθεται ότι αυτό είναι το λάθος που είχαμε κάνει από την αρχή).
  • Κάνουμε την «Οριστικοποίηση Παραστατικού».

Παρατηρούμε στην εικόνα 70.5, ότι η εισαγωγή έγινε κόκκινη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει σοβαρό λάθος. Αν επιλέξουμε εκ νέου την «ΑνάλυσηΑνάλ. ΦΠΑ Παραστατικών», παρατηρούμε ότι εμφανίζεται μία διαφορά στον ΦΠΑ ίση με 12,90 € (εικόνα 70.6).


εικόνα 70.5


εικόνα 70.6


Για να διορθώσουμε το λάθος ενεργούμε ως εξής:

  • Κάνουμε διπλό κλικ στο παραστατικό για να επαναφέρουμε στην περιοχή του Data Entry.
  • Διαγράφουμε τα περιεχόμενα του «ΦΠΑ παραστατ.» και γράφουμε 437,09.
  • Κάνουμε «Οριστικοποίηση Παραστατικού». Η εγγραφή έγινε πορτοκαλί όπως πριν.