Μικρό λάθος στο παραστατικό / Αποκατάσταση

Όταν υπάρχει μικρό λάθος στο παραστατικό, μέχρι 2 λεπτά, αυτό χρωματίζεται πορτοκαλί. Δεν προτείνεται να γίνει κάποια ενέργεια αποκατάστασης σ’ αυτήν την περίπτωση.

Η συνήθης τακτική, όταν υπάρχει μικρό λάθος στο παραστατικό (συνήθως 1-2 λεπτά), που μπορεί να οφείλεται στη στρογγυλοποίηση, είναι να μη διορθώνεται το παραστατικό, αλλά να συμπεριλαμβάνεται στα βιβλία μαζί με το λάθος.

Οι μικροδιαφορές αποκαθίστανται στην δήλωση ΦΠΑ, στο έντυπο Φ2. Στη ΜΥΦ επίσης δεν υπάρχει πρόβλημα, αφού δεν απαιτείται τροποποίηση των καταστάσεων πελατών-προμηθευτών σε περίπτωση που η απόκλιση δεν υπερβαίνει το ποσό των 100 ευρώ.