Η διαδικασία του ‘’Αποχρωματισμού’’

Όταν υπάρχουν παραστατικά, με χρώματα διαφορετικά από το πράσινο και το πορτοκαλί, θα πρέπει να ακολουθήσει μία διαδικασία την οποία, χάριν συντομίας, θα την αποκαλούμε «αποχρωματισμό». Ο αποχρωματισμός, για μικροδιαφορές, γίνεται γράφοντας στα βιβλία το ΦΠΑ του τιμολογίου και όχι το ΦΠΑ που αντιστοιχεί.

Αν το λάθος στα κόκκινα παραστατικά είναι μεγάλο, θα πρέπει να προηγηθεί διόρθωση.

Σκοπός μας είναι τα κίτρινα και κόκκινα παραστατικά, να γίνουν πράσινα. Φυσικά, αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε το ίδιο και με τα πορτοκαλί παραστατικά.


Σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ, άρθρο 4, παρ. 17.ε (ο οποίος έχει πλέον καταργηθεί), πρέπει στη στήλη του ΦΠΑ να αναγράφεται ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί και όχι του τιμολογίου. Ως γνωστό όμως, στην πράξη, για ασήμαντες μικροδιαφορές,  αυτό δεν τηρείται.


Για τον αποχρωματισμό, χρησιμοποιείται το πεδίο «Άλλο», που βρίσκεται πάνω από το πεδίο υπολογισμού του ΦΠΑ που αναλογεί (εικόνα 70.7).

Η μεταφορά του κέρσορα στο πεδίο «Άλλο», γίνεται μόνο με το ποντίκι.


εικόνα 70.7


Παράδειγμα: Στο παραστατικό της εταιρείας «Θ», που είδαμε προηγουμένως, η διαδικασία αποχρωματισμού έχει ως εξής (εικόνα 70.7):

  • Κάνουμε διπλό κλικ στο παραστατικό για να επαναφέρουμε στην περιοχή του Data Entry.
  • Στο μικρό πίνακα, κάνουμε διπλό κλικ στην εισαγωγή με το μεγαλύτερο ποσό (στην προκειμένη περίπτωση στην πρώτη εισαγωγή).
  • Τοποθετούμε τον κέρσορα, με το ποντίκι,  στο πεδίο «Άλλο».
  • Γράφουμε 296,93 (επειδή διαφορά είναι ένα λεπτό).
  • Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Ενημέρωση Εισαγωγής».
  • Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Οριστικοποίηση Παραστατικού».

Η εγγραφή έγινε πράσινη και στη στήλη του ΦΠΑ αναγράφεται 296,93.

Αν το λάθος ήταν πιο μεγάλο, π.χ. 5 λεπτά και οι εγγραφές περισσότερες από μία, θα μπορούσε το ποσό του λάθους να διαμοιραστεί, ανάλογα, σε όλες τις εγγραφές.


ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ: Πως λειτουργεί το πρόγραμμα όταν υπάρχει τιμή στο πεδίο «Άλλο».

Όταν τοποθετείτε κάποια  τιμή στο πεδίο «Άλλο», τότε, στα βιβλία Εσόδων, τοποθετείται αυτή η τιμή και αγνοείται η τιμή του ΦΠΑ που αναλογεί. Όταν το πεδίο «Άλλο» είναι κενό, τότε στη στήλη ΦΠΑ, εισάγεται η τιμή του ΦΠΑ που αναλογεί.

Δεν είναι απαραίτητο να είναι ενεργοποιημένο το πεδίο «ΦΠΑ Παραστατ.» για να χρησιμοποιήσετε το πεδίο «Άλλο». Όμως σε αυτή την περίπτωση δεν θα λειτουργούν οι χρωματικές ενδείξεις.