071. Αναζήτηση Παραστατικών στο Βιβλίο Εσόδων

>>>  Τρόποι αναζήτησης παραστατικών

>>>  Αναζήτηση Βάσει Ημερομηνίας

>>>  Σύνθετη Αναζήτηση

>>> Μεταβλητό πεδίο – Κωδικοί Φ.Α., ΚΑΔ και πίνακα Ε του Ε3

>>>  Παράδειγμα Σύνθετης Αναζήτησης

>>>  Εμφάνιση των χρηστών του Δικτύου στην Σύνθετη Αναζήτηση