Εμφάνιση των χρηστών του Δικτύου στην Σύνθετη Αναζήτηση

Η επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο στην έκδοση Δικτύου (Professional), κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και επιτρέπει την αναζήτηση των παραστατικών ανάλογα με τον χρήστη που τα εισήγαγε.

Συγκεκριμένα, για να εμφανιστεί αυτή η επιλογή, εκτός από την ύπαρξη της δικτυακής έκδοσης, θα πρέπει:

  • Ο χρήστης να έχει δικαιώματα «High Administrator».
  • Εκτός από αυτόν, να υπάρχουν δηλωμένοι κι άλλοι χρήστες για να τους δει.

Αν δεν υπάρχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, προφανώς, η επιλογή «Χρήστης» δεν εμφανίζεται.

Εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, στη φόρμα αναζήτησης (εικόνα 71.7), θα εμφανιστεί μία ακόμη επιλογή αναζήτησης με το όνομα «Χρήστης». Επιλέγουμε τον χρήστη, και κάνουμε κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση». Θα εμφανιστούν τα παραστατικά που εισήγαγε ο συγκεκριμένος χρήστης, που πληρούν και όλες τις υπόλοιπες απαιτήσεις που ενδεχομένως να  έχουν τεθεί.


εικόνα 71.7