Παράδειγμα Σύνθετης Αναζήτησης

Θα χρησιμοποιηθεί η οντότητα «ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ». Για να αλλάξετε οντότητα, από την κεντρική φόρμα των Εσόδων/Εξόδων, κάντε κλικ στο «Αλλαγή Οντότητας».

Έστω ότι θέλετε να προβάλετε τα παραστατικά της επιχείρησης, τα οποία εκδώσατε τον Ιανουάριο του 2019 [1] και πληρώθηκαν με επιταγή [2]. Συμπληρώνετε τη φόρμα αναζήτησης όπως στην εικόνα 71.6.


εικόνα 71.6


Μετά κάντε κλικ στο «Αναζήτηση». Θα εμφανιστούν στην οθόνη όλα τα παραστατικά που εκδόθηκαν τον μήνα 01/2019 και πληρώθηκαν με επιταγή.