Τρόποι αναζήτησης παραστατικών

Μπορείτε να αναζητήσετε παραστατικά, καταχωρημένα στα βιβλία της οντότητας. Προς τούτο, επιλέξτε «ΑρχείοΑναζήτηση…» (εικόνα 71.1). Με τη φόρμα αναζήτησης που θα εμφανιστεί (εικόνα 71.2), μπορείτε να αναζητήσετε τα παραστατικά με διάφορους τρόπους.


εικόνα 71.1


εικόνα 71.2


Tip: Αν γράψετε «Από: 00/0000», «Έως: 99/9999» θα εμφανιστούν όλα τα παραστατικά!