Τρόποι αναζήτησης παραστατικών

Μπορείτε να αναζητήσετε παραστατικά, καταχωρημένα στα βιβλία της οντότητας. Προς τούτο, επιλέξτε «Αρχείο🡪Αναζήτηση…» (εικόνα 71.1). Με τη φόρμα αναζήτησης που θα εμφανιστεί (εικόνα 71.2), μπορείτε να αναζητήσετε τα παραστατικά με διάφορους τρόπους.


εικόνα 71.1


εικόνα 71.2


Tip: Αν γράψετε «Από: 00/0000», «Έως: 99/9999» θα εμφανιστούν όλα τα παραστατικά!