Τροποποίηση Προτύπου Λογιστικού Σχεδίου

Για λόγους αυτοπροστασίας, η μόνιμη τροποποίηση ενός προτύπου λογιστικού σχεδίου, δεν επιτρέπεται να γίνει. Τα εισηγμένα πρότυπα, παραμένουν αναλλοίωτα. Τα μόνα που μπορείτε να τους αλλάξετε, είναι τα περιγραφικά τους στοιχεία, δηλαδή:

  • Την «Ονομασία Προτύπου» (εικόνα 49.2)
  • Την «Προτεινόμενη Χρήση»

Αν επιλέξετε ένα πρότυπο λογιστικό σχέδιο, μπορείτε να το τροποποιήσετε πριν να το φορτώσετε στην οντότητα, όπως ήδη αναφέρθηκε. Όμως οι αλλαγές αυτές, αν και θα φορτωθούν κανονικά στην οντότητα, δεν θα παραμείνουν στο πρότυπο. Μετά το κλείσιμο της φόρμας θα διαγραφούν. Με αυτή τη μέθοδο εξασφαλίζεται ότι τα πρότυπα, δεν θα περιέχουν τις ειδικές προσαρμογές που έγιναν για μία συγκεκριμένη οντότητα.

Αν θέλετε οπωσδήποτε να τροποποιήσετε κάποιο πρότυπο λογιστικό σχέδιο, πρέπει να δημιουργήσετε, ένα νέο, που να περιέχει αυτές τις αλλαγές και να το σώσετε ως ένα ξεχωριστό πρότυπο, με μία διαφορετική προσωρινή ονομασία. Μετά διαγράφετε το προηγούμενο λογιστικό σχέδιο και την ονομασία του τη δίνετε στο νέο.

Η δημιουργία ενός νέου προτύπου είναι διεργασία που γίνεται κάτω από το μενού είτε του βιβλίου των  Εσόδων είτε των Εξόδων, βλέπε κεφάλαιο_101.