Δημιουργία νέων προτύπων λογιστικών σχεδίων

Έστω ότι θέλουμε το λογιστικό σχέδιο της οντότητας «Prorata & Διακανονισμός ΦΠΑ Παγίων», να το διασώσουμε ως πρότυπο, για τις νέες οντότητες που θα έχουν τις προϋποθέσεις να δημιουργήσουν Prorata.

Από το βιβλίο των Εσόδων ή των Εξόδων της οντότητας, δεν έχει σημασία από ποιο από τα δύο, κάνετε κλικ στη διαδρομή «ΕργαλείαΛοιπά ΕργαλείαΑποθήκευση Λογιστικού Σχεδίου» (εικόνα 102.3).


εικόνα 102.3


Θα εμφανιστεί η φόρμα αποθήκευσης του λογιστικού σχεδίου, εικόνα 102.4. Σε αυτήν:

  • Στο πεδίο «Τίτλος», θα δώσετε ένα όνομα για το λογιστικό σχέδιο.
  • Στο πεδίο «Χρήση», αν θέλετε, προσθέτετε μία σύντομη περιγραφή για τις περιπτώσεις για τις οποίες προορίζεται.


εικόνα 102.4


Μετά, κάνετε κλικ στο κουμπί «Έναρξη Εισαγωγής». Μόλις ολοκληρωθεί η εισαγωγή θα εμφανιστεί το σχετικό μήνυμα (εικόνα102.5).


εικόνα 102.5


Στη συνέχεια, θα μπορείτε να το εισάγετε, σε νέες οντότητες, αλλά πριν ακόμη κάνετε σε  αυτές εισαγωγές παραστατικών. Μετά την εισαγωγή έστω και ενός παραστατικού, δεν είναι δυνατή η φόρτωση ενός προτύπου λογιστικού σχεδίου. Θα πρέπει να αλλαχτεί το υπάρχον.