Εργαλείο «Γρήγορα Αποτελέσματα»


Κάτω από το μενού τόσο των Εσόδων όσο και των Εξόδων θα βρείτε την επιλογή «ΕργαλείαΛοιπά ΕργαλείαΓρήγορα Αποτελέσματα», εικόνα 102.1.


εικόνα 102.1


Θα εμφανιστεί η φόρμα της εικόνα 102.2.Από την φόρμα αυτή ο χρήστης μπορεί να πάρει σύντομα αποτελέσματα σχετικά με το τελικό αποτέλεσμα των βιβλίων της Οντότητας.

       

εικόνα 102.15


Οι τιμές που αναφέρονται είναι καθαρές, εκτός και αν η οντότητα δεν είναι υπόχρεη ΦΠΑ ή εάν μία εγγραφή είναι «Χωρίς Ανάλυση ΦΠΑ» (ΧΑΦ), τότε εμφανίζεται το μικτό ποσό.

Το ποσό που εμφανίζεται είναι μία απλή διαφορά μεταξύ των επιλεγμένων Εσόδων και Εξόδων. Αν θέλετε να δείτε το φορολογητέο ποσό, πρέπει να δημιουργήσετε ένα Ε3.