Διαγραφή Προτύπου Λογιστικού Σχεδίου

Για να διαγράψετε ένα πρότυπο, κάνετε κλικ πάνω στο πρότυπο και μετά πατήστε το πλήκτρο «delete». Πριν τη διαγραφή θα εμφανιστεί το μήνυμα επαλήθευσης όπως στην εικόνα 49.3.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαγραφή, είναι μη αναστρέψιμη διαδικασία.


εικόνα 49.3