Αλλαγή της ονομασίας & της χρήσης ενός Προτύπου Λογιστικού Σχεδίου

Κάντε διπλό κλικ πάνω στην περιγραφή του προτύπου. Στη φόρμα που θα ανοίξει  (εικόνα 49.2), εισάγετε τη νέα ονομασία και τη χρήση. Μετά κάντε κλικ στο «Ενημέρωση Εισαγωγής».


εικόνα 49.2