Η μέθοδος δημιουργίας των νέων Προτύπων Λογιστικών Σχεδίων

 Αυτό επιτυγχάνεται είτε μέσα από τη φόρμα των Εσόδων είτε των Εξόδων, της οντότητας, της οποίας το λογιστικό σχέδιο θέλετε να το αποθηκεύσετε ως πρότυπο, βλέπε κεφάλαιο_101.