Τι είναι τα Πρότυπα Λογιστικά Σχέδια

Εκτός από τα λογιστικά σχέδια που υπάρχουν εφαρμοσμένα σε ήδη εισηγμένες οντότητες, υπάρχουν και τα Πρότυπα Λογιστικά Σχέδια, κάτω από την καρτέλα «Πρότυπα», σημείο [1], που δεν αναφέρονται σε κάποια συγκεκριμένη οντότητα (εικόνα 49.1).


εικόνα 49.1


Τα πρότυπα λογιστικά σχέδια τα δημιουργείτε εσείς μέσα από το βιβλίο Εσόδων ή το βιβλίο των Εξόδων για να καλύψετε τις εξειδικευμένες ανάγκες σας.

 Όμως, όταν ανοίξετε για πρώτη φορά την καρτέλα πρότυπα, εικόνα 49.1, σημείο [1], σε αντίθεση με αυτό που βλέπετε στην εικόνα, δεν θα βρείτε κανένα πρότυπο. Επειδή τα πρότυπα λογιστικά σχέδια τα δημιουργείτε εσείς, είναι φυσικό να μην υπάρχουν ακόμη.

Μπορείτε να έχετε έτοιμα πρότυπα λογιστικά σχέδια π.χ. για:

  • Δικηγόρους
  • Μηχανικούς
  • Βενζινάδικα
  • Εμπορικές επιχειρήσεις εντός Ελλάδος.
  • Εταιρείες που εκτελούν εμπορικές συναλλαγές με την Ε.Ε.,
  • κτλ.

Τα σχέδια αυτά τα φορτώνετε και αν χρειάζεται τα προσαρμόζετε στις ιδιαιτερότητες που έχει η κάθε επιχείρηση, με τον ίδιο τρόπο που είδαμε στο κεφάλαιο 29.

Τα λογιστικά σχέδια που βλέπετε στην εικόνα 49.1, διαμορφώθηκαν από υπάρχοντα. Π.χ. Το «Εμπορική Εταιρεία-Τύπος 1», βασίζεται στην οντότητα «ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  MANUAL».