Τα Πρότυπα Λογιστικά Σχέδια

Ο τρόπος εργασίας με τα πρότυπα λογιστικά σχέδια είναι ακριβώς ο ίδιος με αυτόν που αναπτύχθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο.