066. Ανάλυση των Εσόδων ανά συντελεστή ΦΠΑ

>>> 

>>> Ανάλυση συγκεκριμένου είδους

>>>  Ανάλυση όλων των Ειδών των Εσόδων ανά συντελεστή ΦΠΑ

>>>  Αν τυχόν, οι στήλες στην ανάλυση του ΦΠΑ υπερβαίνουν το πλάτος Α4