Ανάλυση των Εσόδων ανά συντελεστή ΦΠΑ

Μπορείτε όλα τα έσοδα να τα έχετε σε βιβλία, ανάλογα με τα βιβλία Εσόδων, με ανάλυση ανά συντελεστή ΦΠΑ. Την ανάλυση αυτή μπορείτε να την εξάγετε και για ένα μόνο συγκεκριμένο είδος. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο, στις περιπτώσεις που σε κάποιο είδος εφαρμόζονται διαφορετικοί συντελεστές ΦΠΑ.