Ανάλυση συγκεκριμένου είδους

Προκειμένου να αναλύσετε ένα συγκεκριμένο είδος ανά συντελεστή ΦΠΑ, κάνετε κλικ στο κουμπί «Ανάλυση ΕιδώνΑνάλυση Εσόδων ανά ΦΠΑ…» από το μενού των Εσόδων (εικόνα 66.1). Θα ανοίξει η φόρμα της ανάλυσης των εσόδων, εικόνα 66.2. 


εικόνα 66.1


Έστω ότι θέλετε να κάνετε ανάλυση ανά συντελεστή ΦΠΑ στο είδος «Λιανική Προϊόντων» στο οποίο τυχαίνει να έχουμε παραστατικά τόσο με 13% όσο και με 24%.  

Στην εικόνα 66.2, συμπληρώνετε το εύρος ημερομηνιών, επιλέγετε το είδος των παραστατικών και την έδρα ή το υποκατάστημα (ή το αφήνετε κενό αν θέλετε να τα δείτε όλα). Μετά, κάνετε κλικ στο κουμπί «Ανάλυση Είδους».


εικόνα 66.2


Η ανάλυση όλων των εγγραφών για το είδος ανά τιμή ΦΠΑ, φαίνεται στην εικόνα 66.3. Για την εκτύπωση κάνουμε κλικ στο «Προβολή και Εκτύπωση». Θα εμφανιστεί η φόρμα προεπισκόπησης. Κάνουμε κλικ στο κουμπί  …


εικόνα 66.3


… και η αντίστοιχη εκτύπωση φαίνεται στην εικόνα 66.4.


εικόνα 66.4