Ανάλυση όλων των Ειδών των Εσόδων ανά συντελεστή ΦΠΑ

Στην εικόνα 66.5, συμπληρώνετε μόνο το χρονικό διάστημα για το οποίο θέλετε την ανάλυση. Μετά κάνετε κλικ στο κουμπί «Ανάλυση Όλων των Ειδών ανά ΦΠΑ».


εικόνα 66.5


Η ανάλυση όλων των ειδών που υπάρχουν στο βιβλίο Εσόδων, ανά συντελεστή ΦΠΑ, φαίνεται στην εικόνα 66.6. Πρόκειται για έναν εναλλακτικό τρόπο εκτύπωσης του βιβλίου των Εσόδων, όπου αντί για επικεφαλίδες, έχουμε τους συντελεστές ΦΠΑ.


εικόνα 66.6


Για την εκτύπωση κάνουμε κλικ στο «Προβολή και Εκτύπωση». Θα εμφανιστεί η φόρμα προεπισκόπησης. Κάνουμε κλικ στο κουμπί . Η εκτύπωση θα είναι όπως στην εικόνα 66.7.

Στην εκτύπωση μπορούν να χωρέσουν, στο χαρτί Α4, κατά το πλάτος, 13 στήλες.

Για τον συντελεστή ΦΠΑ 0% αρκεί μία στήλη αλλά όλοι οι άλλοι συντελεστές χρειάζονται από δύο στήλες ο καθένας. Δηλαδή, αν έχουμε όλες τις περιπτώσεις συντελεστών ΦΠΑ προκύπτουν 1 + 6 X 2 = 13 στήλες, όσες και οι διαθέσιμες. Μόνο σε περιόδους αλλαγής συντελεστών ΦΠΑ, υπάρχει μικρή πιθανότητα να είναι ανεπαρκής αυτός ο αριθμός.


εικόνα 66.7