Αν τυχόν, οι στήλες στην ανάλυση του ΦΠΑ υπερβαίνουν το πλάτος Α4

Αν τυχόν οι στήλες προς εκτύπωση είναι πάνω από δεκατρείς (13), θα εμφανιστεί η φόρμα επιλογής των προς εκτύπωση στηλών, εικόνα 66.8. Ο λόγος εμφάνισης αυτής της φόρμας είναι ότι, όπως αναφέραμε, σε χαρτί Α4 χωράνε να τυπωθούν κατά πλάτος, μέχρι 13 στήλες.

Αυτό μπορεί να παρουσιαστεί μόνο αν υπάρχουν περισσότερες από 6 τιμές συντελεστών ΦΠΑ, πράγμα που συμβαίνει μόνο σε περιόδους που υπάρχουν πολλές αλλαγές συντελεστών ΦΠΑ μέσα στο τρέχον έτος. Το πιθανότερο όμως είναι ότι δεν θα την δείτε ποτέ!

Σε περίπτωση που εμφανιστεί, αν χρειάζεται να τυπωθούν όλες οι στήλες, θα κάνετε δύο εκτυπώσεις, επιλέγοντας διαφορετικές στήλες κάθε φορά.


εικόνα 66.8