080. Η Καρτέλα των «επί Πιστώσει Συναλλαγών Πελάτη»

>>>  Η διαφορά από την καρτέλα τύπου Β΄ του Πελάτη

>>>  Δημιουργία της καρτέλας των επί «Πιστώσει Συναλλαγών Πελάτη»