Η διαφορά από την καρτέλα τύπου Β΄ του Πελάτη

Η βασική διαφορά της καρτέλας των επί πιστώσει συναλλαγών, από την καρτέλα του Πελάτη τύπου Β΄, είναι ότι:

(α) Το αποτέλεσμα είναι άμεσο. Δηλαδή βλέπετε αμέσως το ποσό της οφειλής στην οθόνη.

(β) Συμπεριλαμβάνονται μόνο τα παραστατικά, για τα οποία δηλώθηκε ως τρόπος πληρωμής:

  • «Επί Πιστώσει» ή «Γραμμάτιο» (εικόνα 80.1)
  • «Δεν Πληρώθηκε (ΠΟΛ 1214)», αν η οντότητα είναι ενταγμένη στο άρθρο 39Β.


εικόνα 80.1