Δημιουργία της Καρτέλας των επί «Πιστώσει Συναλλαγών Πελάτη»

Για να ανοίξει η καρτέλα των επί πιστώσει συναλλαγών κάνετε κλικ στην επιλογή «ΕργαλείαΕπί Πιστώσει ΣυναλλαγέςΔημιουργία/Προβολή Καρτέλας» (εικόνα 80.2).


εικόνα 80.2


Στην καρτέλα, (εικόνα 80.3), συμπληρώνετε [1] το εύρος μηνών και τον πελάτη. Μετά κάνετε κλικ στο κουμπί «Δημιουργία Καρτέλας Επί Πιστώσει Συναλλαγών» [2].


εικόνα 80.3


Η καρτέλα εμφανίζεται μέσα στη φόρμα και ως εκ τούτου, έχετε άμεση πληροφόρηση, χωρίς να χρειάζεται προεπισκόπηση ή εκτύπωση. Το τελικό αποτέλεσμα που φαίνεται σε μία τέτοια καρτέλα είναι το ποσόν που οφείλει ο Πελάτης στην οντότητα, ή το ποσό που οφείλει η οντότητα στο Πελάτη (εικόνα 80.4).


εικόνα 80.4


εικόνα 80.5


Με κλικ στο κουμπί «Εκτύπωση καρτέλας Επί Πιστώσει Συναλλαγών», κάνετε προεπισκόπηση της καρτέλας και στη συνέχεια, εκτύπωση (εικόνα 80.5), ή την εξάγετε σε αρχείο. βλέπε και εικόνα_79.5 και συγκρίνετε την, με την εικόνα 80.5. Προσέξτε ότι και στις δύο εικόνες, η οφειλή είναι η ίδια, δηλαδή 500,80 €.

Όπως αναφέραμε, η εταιρεία «Α» όφειλε στην Οντότητα το ποσό των 950,00 €, λόγω των συναλλαγών που έγιναν πριν τον 03/2015. Η εισαγωγή αυτού του ποσού, γίνεται μόνο μία φορά. Εν προκειμένω, αυτή έγινε ήδη, βλέπε εικόνα_79.7, και ισχύει τόσο για την καρτέλα του πελάτη όσο και για την καρτέλα των επί πιστώσει συναλλαγών.


εικόνα 80.6: Αντίστοιχη της της καρτέλας στην εικόνα 79.8


εικόνα 80.7


Από τη στιγμή που γίνεται η εισαγωγή του ποσού των προηγούμενων οφειλών, η καρτέλα των επί πιστώσει συναλλαγών διαμορφώνεται όπως στην εικόνα 80.6. Ο πελάτης οφείλει στην οντότητα το ποσό των 449,20 €, δηλαδή το ίδιο που φαίνεται και στην καρτέλα του Πελάτη, βλέπε εικόνα_79.8. Η εκτύπωση φαίνεται στην εικόνα 80.7.

Η καρτέλα των επί πιστώσει συναλλαγών για το διάστημα 03/2015 έως 12/2016, δηλαδή η οφειλή την 1/1/2017 φαίνεται στην εικόνα 80.8. Προφανώς είναι η αντίστοιχη της καρτέλας του πελάτη, βλέπε εικόνα_79.10.


εικόνα 80.8


εικόνα 80.9: Αντίστοιχη της εκτύπωσης της καρτέλας Πελάτη, στην εικόνα 79.10


Η εκτύπωση φαίνεται στην εικόνα 80.9. Προφανώς, αν ο σκοπός μας είναι να δούμε στα γρήγορα το ποσό της οφειλής, η εκτύπωση της καρτέλας δεν χρειάζεται.

Η καρτέλα των επί πιστώσει συναλλαγών, για το διάστημα 01/2017-03/2017, φαίνεται στην εικόνα 80.10. Είναι η αντίστοιχη της καρτέλας του πελάτη, βλέπε εικόνα_79.12.

Η εκτύπωση, φαίνεται στην εικόνα 80.11.


εικόνα 80.10


εικόνα 80.11