064. Υπολογιστής Διπλής Εγγραφής

>>>  Περιγραφή της Φόρμας

>>>  Ο τρόπος Χρήσης του Υπολογιστή Διπλής Εγγραφής

>>>  Παράδειγμα εισαγωγής Περιβαλλοντικού Τέλους

>>>  Παράδειγμα εισαγωγής Δημοτικού Φόρου

>>>  Τα προβλήματα λόγω στρογγυλοποιήσεων – Τρόπος αντιμετώπισης

>>>  Αντιγραφή των δεύτερων εγγραφών στο βιβλίο Εξόδων