Παράδειγμα εισαγωγής Δημοτικού Φόρου

Μία ακόμη εφαρμογή του «Υπολογιστή Διπλής εγγραφής» είναι στον απευθείας υπολογισμό του Δημοτικού Φόρου και η ένταξη του σε διαφορετική στήλη. Έστω ότι το παραπάνω εστιατόριο εκδίδει μία απόδειξη 45,50 €, για εξυπηρέτηση στο χώρο του, η οποία υπόκειται σε Δημοτικό Φόρο 0,5%.

Ο τρόπος διαχωρισμού αυτής της εγγραφής, σε δύο εγγραφές φαίνεται στην εικόνα 64.5, ο διαχωρισμός στην εικόνα 64.6 και η εκτύπωση στην εικόνα 64.7.


εικόνα 64.5


εικόνα 64.6


εικόνα 64.7