Παράδειγμα εισαγωγής Περιβαλλοντικού Τέλους

Ας υποθέσουμε ότι πρόκειται για πώληση πακέτων με τρόφιμα, για τη μεταφορά των οποίων χρησιμοποιήθηκαν 7 πλαστικές σακούλες. Η φόρμα θα συμπληρωθεί όπως φαίνεται στην εικόνα 64.3. Μετά κάνουμε κλικ στο πλήκτρο «Εισαγωγή».


εικόνα 64.3


Η φόρμα διπλής εγγραφής, περιέχει δύο περιοχές που είναι επανάληψη του τμήματος της εγγραφής που φαίνεται στην εικόνα 64.4, σημείο [1]. Οι δύο εγγραφές που εισήχθησαν με αυτόν τον τρόπο, φαίνονται στο σημείο [2].


εικόνα 64.4