Ο τρόπος Χρήσης του Υπολογιστή Διπλής Εγγραφής

Για να σας παρουσιάσουμε αυτή τη δυνατότητα, δημιουργήσαμε μία οντότητα με το όνομα «Περιβαλλοντικό Τέλος & Δημοτικός Φόρος». Πρόκειται για ένα εστιατόριο το οποίο σερβίρει τα φαγητά στο χώρο του ή τα διαθέτει σε πακέτο.

  • Για τους εξυπηρετούμενους στο χώρο του εστιατορίου συμπεριλαμβάνεται ο αντίστοιχος Δημοτικός Φόρος (Δ.Φ.) = 0,5% στο ποσό της απόδειξης.
  • Όσοι παραλαμβάνουν φαγητό σε πακέτο υπάρχει το περιβαλλοντικό τέλος (Π.Τ.) 0,03 € + ΦΠΑ, για κάθε πλαστική σακούλα.

Στο βιβλίο των Εσόδων υπάρχει μόνο το είδος εσόδων «Λιανική Προϊόντων» το οποίο καταχωρείται στη στήλη (1) όπως φαίνεται στην εικόνα 64.2.

Επίσης, για το Δ.Φ. και το Π.Τ. έχουν δημιουργηθεί δύο ακόμη είδη:

  • «Δημοτικός Φόρος» που καταχωρείται  στη στήλη (2).
  • «Περιβαλλοντικό Τέλος» που καταχωρείται  στη στήλη (3).

Η φόρμα των Εσόδων, της εν λόγω οντότητας φαίνεται στην εικόνα 64.2.

Συμπληρώνουμε τα «Κύρια Στοιχεία του Παραστατικού» και το πεδίο «ΦΠΑ Παραστατ.», σημείο [1]. Αν δεν μας χρειάζεται το πεδίο «ΦΠΑ Παραστατ.», μπορούμε να το αδρανοποιήσουμε, ως γνωστό, με το πλήκτρο F10.

Μετά πατάμε το πλήκτρο F2, σημείο [2], για να εμφανιστεί η φόρμα «Υπολογιστής Διπλής Εγγραφής». Αν δεν θυμόμαστε ποιο πλήκτρο πρέπει να πατήσουμε, κάνουμε κλικ στο Περισσότερα για να δούμε όλα τα πλήκτρα συντομεύσεων (Function Keys).


εικόνα 64.2