Περιγραφή της Φόρμας


Η φόρμα «Υπολογιστής Διπλής Εγγραφής» φαίνεται στην εικόνα 64.1.

Χρησιμοποιείται όταν μέσα σε μία εγγραφή εμπεριέχεται και μία άλλη (2η εγγραφή), η οποία όμως θα πρέπει να διαχωριστεί και να καταχωρηθεί σε διαφορετική στήλη.


εικόνα 64.1


Τυπικές περιπτώσεις χρήσης αυτής της φόρμας είναι, στο βιβλίο Εσόδων,  οι εξής:

  • Χρέωση πλαστικής σακούλας (περιβαλλοντικό τέλος)
  • Δημοτικός φόρος

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε κάθε άλλη περίπτωση που κάποιο τέλος, φόρος, ειδικές κρατήσεις κλπ. συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του τιμολογίου ή της απόδειξης. Για τον λόγο αυτό η φόρμα προβλέπεται να μπορεί να κληθεί και από το βιβλίο Εξόδων.


Πως λειτουργεί: Τα ποσά της 2ης εγγραφής αφαιρούνται από τα ποσά της συνολικής εγγραφής και προκύπτει η 1η εγγραφή. Δηλαδή μπορείτε να κάνετε και τις δύο εισαγωγές αποφεύγοντας να χρειαστείτε κομπιουτεράκι.