Άλλες πληροφορίες μέσω της φόρμας «Έλεγχος Διπλοεγγραφών»


Η φόρμα ελέγχου διπλοεγγραφών, εκτός από φόρμα ελέγχου, μπορεί να χρησιμεύσει και ως φόρμα πληροφόρησης, όταν μαρκάρεται μόνο ένα κριτήριο. Π.χ.

(α) Στην εικόνα 63.8, μαρκάροντας μόνο τη χώρα «Ελλάδα», μας δείχνει τα παραστατικά που εκδόθηκαν σε οντότητες με Ελληνικό ΑΦΜ.

(β) Στην εικόνα 63.9, βρίσκουμε πόσα παραστατικά εκδόθηκαν για ένα συγκεκριμένο ΑΦΜ.


εικόνα 63.8


εικόνα 63.9