Παράδειγμα Δευτεροβάθμιου Ελέγχου Αναζήτησης Διπλοεγγραφών


Στο παράδειγμα αυτό χρησιμοποιείται η οντότητα «ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ».

Ένας, πολύ χρήσιμος τρόπος για να γίνει ο δευτεροβάθμιος έλεγχος, είναι με το «Ποσό» του παραστατικού. Με αυτόν μπορούμε να ελέγξουμε αν υπάρχουν παραστατικά με το ίδιο ακριβώς ποσό. Τον τρόπο αυτόν θα τον δούμε με το παρόν παράδειγμα.

Ξεμαρκάρουμε τις επιλογές «Είδος Παραστατικού» και «Αριθμός Παραστατικού» και επιλέγουμε μόνο το «Ποσό» (εικόνα 63.4) και περιορίζουμε τον έλεγχο στο μήνα 11/2017. Μετά κάνουμε κλικ στο κουμπί «Έλεγχος για Διπλοεγγραφές».

Όπως βλέπουμε στην εικόνα 63.4, βρέθηκε ότι υπάρχουν δύο παραστατικά, που έχουν ως μικτό ποσό, το κάπως ασυνήθιστο νούμερο 1082,70. Υπάρχει υποψία διπλοεγγραφής.

Αλλά, που βρίσκονται αυτά τα παραστατικά;

Στην περίπτωση αυτή, για επιπλέον πληροφόρηση θα επαναλάβουμε τις δοκιμές μαρκάροντας μερικά επιπλέον κριτήρια. Στην προκειμένη περίπτωση επιλέξαμε τα κριτήρια «Είδος Παραστατικού», «Αιτιολογία», εικόνα 63.5. Μετά, επαναλαμβάνουμε τον έλεγχο.


εικόνα 63.4


εικόνα 63.5


Ο λόγος που επιλέξαμε αυτά τα δύο επιπλέον κριτήρια είναι προφανής. Θέλουμε να βρούμε τον εκδότη των παραστατικών (ο οποίος είναι στο πεδίο «Αιτιολογία» του παραστατικού), καθώς και το είδος του παραστατικού.

Κάνουμε πάλι κλικ στο κουμπί «Έλεγχος για Διπλοεγγραφές».

Τώρα έχουμε πολύ καλύτερη πληροφόρηση. Πρόκειται για δύο τιμολόγια που εκδόθηκαν για την Εταιρεία «Γ». Δεν έχουμε παρά να αναζητήσουμε τα τιμολόγια που εκδόθηκαν από την λόγω εταιρεία.

Προς τούτο, κάνουμε κλικ στην επιλογή «ΑρχείοΑναζήτηση». Επιλέγουμε «Σύνθετη Αναζήτηση» και ως αιτιολογία βάζουμε ένα μέρος του ονόματος της εταιρείας, εικόνα 63.6, στην προκειμένη περίπτωση αρκεί το «Γ».


εικόνα 63.6


Κάνουμε κλικ στην «Αναζήτηση» και θα εμφανιστεί η εικόνα 63.7 η οποία περιέχει όλα τα παραστατικά που εκδόθηκαν στο όνομα της Εταιρείας «Γ».

Πράγματι πρόκειται για διπλοεγγραφή, στην οποία τα λάθη έγιναν, συγχρόνως, στην ημερομηνία και στον αριθμό του παραστατικού. Το ίδιο τιμολόγιο εισήχθη τη μία φορά με αριθμό 33 και ημερομηνία 16-10-2019 και εισήχθη άλλη μία φορά με λάθος αριθμό 39 και λάθος ημερομηνία 27/10/2019.

Απίθανο, αλλά όμως συνέβη! Το παράδειγμα αυτό ελήφθη από πραγματικό περιστατικό.


εικόνα 63.7