Ο Δευτεροβάθμιος Έλεγχος διπλοεγγραφών

Εκτός από τον πρωτοβάθμιο έλεγχο για διπλοεγγραφές, που γίνεται κατά την εισαγωγή του παραστατικού, παρέχεται και η δυνατότητα δευτεροβάθμιου ελέγχου, με επιπλέον κριτήρια. Κάνουμε κλικ στην επιλογή «Εργαλεία Έλεγχος Διπλοεγγραφών» (εικόνα 63.2).


εικόνα 63.2


Μετά θα εμφανιστεί η εικόνα 63.3. Στην εικόνα αυτή βλέπουμε τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται κατά τον δευτεροβάθμιο έλεγχο.


εικόνα 63.3


Όμως ένα μικρό λάθος κατά την πληκτρολόγηση, μπορεί να κάνει το πρόγραμμα να μην αντιληφθεί μία διπλοεγγραφή. Τέτοιες συνηθισμένες περιπτώσεις είναι οι εξής:

  • Αν στο πεδίο «Είδος Παραστατικού» την πρώτη φορά γράφτηκε «ΤΙΜ» και την δεύτερη «Τ», το πρόγραμμα θα θεωρήσει έγκυρη και την δεύτερη εγγραφή.
  • Αν, στη μία από τις δύο εισαγωγές του παραστατικού, παραληφθεί να συμπληρωθεί ο αριθμός της Σειράς.

Αρχικά, στο δευτεροβάθμιο έλεγχο, είναι μαρκαρισμένα μόνο τα εξής σημεία ελέγχου:

  • Είδος Παραστατικού
  • Αριθμός Παραστατικού

Μετά κάνουμε κλικ στο κουμπί «Έλεγχος για Διπλοεγγραφές». Επαναλαμβάνεται ο έλεγχος, συγκρίνοντας όλα τα παραστατικά μεταξύ τους, χωρίς περιορισμό στα παραστατικά του τρέχοντος έτους και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός σειράς, που είναι ίσως το πλέον συνηθισμένο σφάλμα.