059. Συγκεντρωτική εγγραφή των αποδείξεων Λιανικής

>>> 

>>> Παραστατικά εισαγόμενα από το «Arbicash-Τιμολόγηση»

>>>  Επέκταση του εργαλείου συνένωσης σε όλα τα παραστατικά των Εσόδων