Παραστατικά εισαγόμενα από το «Arbicash-Τιμολόγηση»


Στην περίπτωση του Arbicash, δεν μπορεί να γίνει άθροιση των ποσών των παραστατικών σε μία συγκεντρωτική εγγραφή στο βιβλίο των Εσόδων, επειδή τα παραστατικά είναι ήδη εισηγμένα. Για παράδειγμα, στην εικόνα 59.1, φαίνονται 10 αποδείξεις λιανικής πώλησης (ΑΛΠ), οι οποίες εκδόθηκαν από το Arbicash και εισήχθησαν αυτόματα στο Arbitrans. 


εικόνα 59.1


Η εκτύπωση του βιβλίου των εσόδων χωρίς ομαδοποίηση των παραστατικών θα είναι όπως φαίνεται στην εικόνα 59.2. Θα απαιτηθεί μεγάλη ποσότητα χαρτιού.


εικόνα 59.2


Όπως γίνεται αντιληπτό από την εικόνα 59.2, η εκτύπωση με ένα συγκεντρωτικό παραστατικό, είναι απαραίτητη. Για την περίπτωση αυτή, προβλέφθηκε ένα ειδικό εργαλείο στο Arbitrans, το οποίο ενώνει τις ήδη εισηγμένες αποδείξεις λιανικής πώλησης.

Για να γίνει η συνένωση, πρέπει οι αποδείξεις λιανικής:

  • Να ανήκουν όλες στο ίδιο είδος παραστατικού, π.χ. ΑΛΠ. Οι ΑΛΠ και ΑΛ δεν μπορούν να συγχωνευτούν σε ένα συγκεντρωτικό παραστατικό.
  • Να ανήκουν στην ίδια σειρά παραστατικών, π.χ. Σειρά Α.
  • Να μην αναφέρεται ΑΦΜ. Στη θέση του ΑΦΜ θα πρέπει να υπάρχει το «999999999».

Επιλέγουμε τη διαδρομή «ΕργαλείαΣυνένωση Παραστατικών», εικόνα 59.3.


εικόνα 59.3


Θα εμφανιστεί η φόρμα συνένωσης των παραστατικών, εικόνα 59.4. Εκτελούμε κατά σειρά τα εξής:

  • Στο πεδίο «Φίλτρο» [1] γράφουμε ΑΛΠ για να εμφανιστούν όλα τα ΑΛΠ.
  • Κάνουμε κλικ στο «Επιλογή Όλων» [2].
  • Ορίζουμε το νέο αριθμό παραστατικού 1-10 [3].
  • Κάνουμε κλικ στο συνένωση των παραστατικών [4].


εικόνα 59.4


Το αποτέλεσμα φαίνεται στην εικόνα 59.5.

Για να καταργήσουμε την ομάδα συνένωσης κάνουμε κλικ στο κουμπί «Επιλογή Όλων» [1] και μετά στο «Επαναφορά Παραστατικών» [2]. Μπορούμε ακόμη, να αφαιρέσουμε μόνο συγκεκριμένα παραστατικά, αλλά θα έχουμε κενό στη συνεχόμενη αρίθμηση.


εικόνα 59.5


Η εκτύπωση του βιβλίου Εσόδων, μετά τη συνένωση των παραστατικών, θα είναι όπως φαίνεται στην εικόνα 59.6. Συγκρίνετε την με την εικόνα 59.2.


εικόνα 59.6