Επέκταση του εργαλείου συνένωσης σε όλα τα παραστατικά των Εσόδων


Η παραπάνω δυνατότητα, η οποία δημιουργήθηκε για τις ανάγκες συνεργασίας του Arbitrans με το Arbicash, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε όλα τα παραστατικά του βιβλίου των Εσόδων. Έτσι, είναι δυνατόν, αντί ο λογιστής να αθροίζει τις αποδείξεις λιανικής με το κομπιουτεράκι ή με το Excel, να τα εισάγει στο βιβλίο Εσόδων του Arbitrans, όπου η πιθανότητα σφάλματος είναι ελάχιστη και μετά να τα ομαδοποιεί για τις εκτυπώσεις.