Συγκεντρωτική εγγραφή των αποδείξεων Λιανικής


Η εισαγωγή συνεχόμενων αποδείξεων με αριθμούς π.χ. από 31 έως 70, μπορεί να γίνει με μία συγκεντρωτική απόδειξη με αριθμό 31-70. Το πρόγραμμα τον αντιλαμβάνεται ακόμη και στον έλεγχο της συνεχόμενης αρίθμησης. Η άθροιση συνήθως γίνεται με ένα κομπιουτεράκι.