077. Εισαγωγή παρακρατηθέντων φόρων (Έσοδα)

>>>  Εισαγωγή ποσού παρακράτησης ανά παραστατικό

>>>  Προβολή/Εκτύπωση αναφοράς παρακρατηθέντων φόρων

>>>  Η παρακράτηση στις καρτέλες «Πελάτη» & «Επί Πιστώσει Συναλλαγών»