Εισαγωγή ποσού παρακράτησης ανά παραστατικό

Για να εμφανίσουμε μόνο τα ΤΠΥ του 2018, καλούμε «ΑρχείοΑναζήτηση», το συμπληρώνουμε όπως στην (εικόνα 77.1) και κάνουμε κλικ στο «Αναζήτηση» (εικόνα 77.2).


εικόνα 77.4


Κάνουμε δεξί κλικ σε ένα παραστατικό (εικόνα 77.2) και επιλέγουμε «Παρακράτηση ΦόρουΝέα Εισαγωγή» και εμφανίζεται η φόρμα «Παρακράτηση Φόρου» (εικόνα 77.3).


εικόνα 77.5


Το ποσό παρακράτησης, υπολογίζεται αυτόματα, επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, βάσει του ποσοστού που αντιστοιχεί στην Κατηγορία παρακράτησης (εικόνα 77.3). Δεν χρειάζεται να κάνουμε καμία άλλη ενέργεια. Αν κάνουμε κλικ πάνω στο ? εμφανίζεται ο πίνακας με τις κατηγορίες παρακράτησης φόρου (εικόνα 77.4).


εικόνα 77.6


εικόνα 77.7


Συμπληρώνουμε τη φόρμα όπως φαίνεται στην εικόνα 77.5, και μετά κάνουμε κλικ στο «Εισαγωγή Φόρου».


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η παρακράτηση μπορεί να γίνει και σε ποσό μικρότερο του τιμολογίου Π.Υ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως π.χ. στους Δικηγόρους, η παρακράτηση φόρου δεν γίνεται επί ολοκλήρου του ποσού του Τ.Π.Υ., αλλά επί ενός μέρους αυτού. Προς τούτο στη φόρμα της εισαγωγής του παρακρατούμενου φόρου, εικόνα 77.3 και εικόνα 77.5, το πεδίο «Καθ. Αξία» είναι ανοικτό για τροποποίηση. Το πεδίο αυτό έχει ως αρχική τιμή το ακριβές ποσό του παραστατικού. Εκεί όμως ο χρήστης μπορεί να εισάγει ένα μικρότερο ποσό.


εικόνα 77.8