Προβολή/Εκτύπωση αναφοράς παρακρατηθέντων φόρων

Κάνετε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο, στην περιοχή των εισηγμένων παραστατικών της φόρμας των Εξόδων (εικόνα 77.6) και στο μενού που θα ανοίξει επιλέγετε τη διαδρομή «Παρακράτηση ΦόρουΕκτυπώσεις ΙστορικούΠροσαρμοσμένη εκτύπωση» …


εικόνα 77.6


Θα ανοίξει η φόρμα παρακράτησης, όπως στην εικόνα 77.7. Όπως φαίνεται, επιλέξαμε να πάρουμε μία εκτύπωση μόνο των συνολικών ποσών, για όλα τα ΑΦΜ, για το έτος 2018.


εικόνα 77.7


Βάσει των επιλογών που έχουν γίνει στην εικόνα 77.7, η προεπισκόπηση της εκτύπωσης θα είναι όπως στην εικόνα 77.8.


εικόνα 77.8


Υπάρχουν όμως αρκετές ακόμη εναλλακτικές επιλογές για την συμπλήρωση της φόρμας που φαίνεται στην εικόνα 77.7, ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε.

Αναλυτικότερα, όπως φαίνεται στην εικόνα 77.9:

  • Συμπληρώνετε τη χρονική περίοδο [1] που σας ενδιαφέρει.
  • Επιλέγετε είτε «Όλα τα ΑΦΜ» είτε «Συγκεκριμένο ΑΦΜ» [2].
  • Επιλέγετε την «Αναλυτική Εκτύπωση» ή την «Εκτύπωση μόνο των Συνόλων» [3].
  • Κάνετε κλικ στο «Εκτύπωση» [4].


εικόνα 77.9


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στο βιβλίο των Εσόδων, τα ποσά των παρακρατηθέντων φόρων, εμφανίζονται μόνο για πληροφοριακούς λόγους, προκειμένου να ελέγξετε αν αυτά έχουν αποδοθεί (στο έντυπο Ε1).

Θα χρειαστείτε την εκτύπωση των Συνόλων της περιόδου που έγινε η παρακράτηση, για να μπορέσετε να ελέγξετε αν είναι σωστές οι βεβαιώσεις αποδοχών, στη φορολογική δήλωση.


Όπως φαίνεται στην εικόνα 77.9, έχουν συμπληρωθεί οι επιλογές για να εμφανιστούν οι παρακρατήσεις που έγιναν για τον μήνα «Οκτώβριο του 2016» και οι οποίες πρέπει να αποδοθούν μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2016. Επίσης έγιναν οι επιλογές για «Αναλυτική Εκτύπωση» και για εκτύπωση «Όλα τα ΑΦΜ». Βάσει όλων των παραπάνω επιλογών, η προεπισκόπηση της εκτύπωσης φαίνεται στην εικόνα 77.10.


εικόνα 77.10